Opis procesu czyszczenia

Proces czyszczenia

Czyszczenie urządzeń elektrycznych – opis procesu, jak to działa?

Medium nośnym jest sprężone powietrze, a ścierniwem jest suchy lód w postaci granulatu lub śniegu. Ze względu na niską twardość suchego lodu czyszczenie nim jest delikatne dla czyszczonego obiektu a jednocześnie bardzo skuteczne dla szerokiej gamy zabrudzeń.

Opis procesu czyszczenia suchym lodem

Jak dokładnie przebiega proces czyszczenia suchym lodem?

czyszczenie rury suchym lodem

Mechanizm czyszczenia suchym lodem oparty jest o 3 funkcje: temperatury,  energii kinetycznej  i sublimacji.

Pelet z granulek suchego lodu o grubości nieprzekraczającej 3 mm rozpędzany jest przez sprężone powietrze do prędkości ponad 150 m/s. Dzięki połączeniu energii kinetycznej oraz niskiej temperatury (- 78,5 °C) dochodzi do pęknięcia powłoki z brudu, znajdującego się na powierzchni czyszczonego urządzenia. W tak powstałe szczeliny, wdzierają się następne cząstki lodu. Dochodzi do sublimacji czyli przemiany z ciała stałego w gaz. Podczas tego procesu, objętość lodu zwiększa się ok. 600 razy.

Skutkiem tego procesu jest usuwanie warstwy zabrudzenia, przy jednoczesnej ochronie czyszczonych powierzchni. Czyszczenie suchym lodem nie tylko nie powoduje uszkodzeń, ale może być również stosowane w przypadku urządzeń, które są podatne na korozję, rdzę czy działanie wody. Kolejna zaleta tej formy czyszczenia, to brak konieczności demontowania maszyn i urządzeń, także na liniach produkcyjnych. Wszystko dzięki temu, że czyszczenie suchym lodem jest bezpieczne i całkowicie nieinwazyjne.

W procesie czyszczenia nie stosuje się żadnych detergentów. Suchy lód służy do czyszczenia bardzo delikatnych powierzchni bez ryzyka ich uszkodzenia. Metoda jest nieabrazyjna i w minimalnym stopniu erozyjna.

Dzięki zjawisku sublimacji (przejście suchego lodu w gaz) czyszczenie lodem nie wytwarza żadnych dodatkowych zanieczyszczeń ani osadów na czyszczonych powierzchniach.

Na koniec warto wspomnieć, że jest to metoda oszczędzająca bardzo dużo czasu, ponieważ stosując ją nie ma konieczności demontażu linii produkcyjnych, co gwarantuje krótkie przestoje i tym samym zmniejsza koszty czyszczenia.

Zalety techniki czyszczenia z użyciem suchego lodu

  • Redukcja czasu przestoju maszyn – w większości przypadków brak potrzeby demontażu oraz studzenia czyszczonych elementów lub urządzeń. Natychmiastowe wznowienie pracy urządzenia po czyszczeniu. Nie obniża zatem produktywności czyszczonych maszyn i urządzeń – większość elementów może być czyszczona bez konieczności ich demontowania.
  • Oszczędność czasu oraz kosztów – większa szybkość i dokładność niż czyszczenie tradycyjne z użyciem ręcznych lub automatycznych narzędzi skrobiących, szorujących czy też rozpuszczalników chemicznych.
  • Suchy proces czyszczenia – proces może być bezpiecznie używany do czyszczenia urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
  • Ograniczenie odpadów – brak chemikaliów i pozostawionego materiału ściernego (piachu, sody, kulek szklanych, plastykowych itp.). Brak kosztownej utylizacji. Jedynym odpadem jest usuwane zanieczyszczenie. Suchy lód natychmiast sublimuje w gaz.
  • Bezpieczny dla czyszczonych powierzchni – Nieabrazyjny charakter suchego lodu sprawia, że nie uszkadza on wrażliwych części maszyn. Twardość granulek suchego lodu w skali Mohsa to 2, co odpowiada twardości gipsu. Suchy lód nie posiada właściwości ściernych.
  • Przyjazny dla środowiska naturalnego – nie zużywamy wody ani środków chemicznych, czyli nie generujemy wtórnych zanieczyszczeń.
  • Ekologiczny, nie produkuje i nie dodaje do atmosfery nowych cząsteczek dwutlenku węgla. Suchy lód uzyskuje się jako produkt uboczny w innych procesach przemysłowych z odzyskanego CO2 .
  • Wysoce skuteczny i precyzyjny – poprzez niespotykaną dokładność czyszczenia wydłużenie cyklu produkcyjnego i wydłużenie okresów konserwacyjnych, łatwa identyfikacja usterek po dokładnym oczyszczeniu (wycieki, luzy itp.).
  • Dezynfekuje i neutralizuje zapach – dzięki procesowi termicznemu czyli niskiej temperaturze ( – 78,5 oC) usuwa zagrzybienia i bakterie Salmonella, E.coli, Listeria (aprobata Food Standard Agency,  Project Code: B02006)
  • Wysoki poziom bezpieczeństwa pracy – w związku z brakiem wtórnego zanieczyszczenia i brakiem użycia chemii, proces czyszczenia jest całkowicie bezpieczny. Suchy lód oraz dwutlenek węgla jest dopuszczony do kontaktu z żywnością, zatem nie ma tu mowy o jakimkolwiek zagrożeniu bezpieczeństwa.

 

Proces czyszczenia suchym lodem to same zalety. Pomijamy potrzebny dla wielu przypadków żmudny proces ręcznego szlifowania, skrobania lub szorowania. Eliminujemy użycie środków chemicznych i rozpuszczalników.  Technologia nasza jest przyjazna dla środowiska, jest nietoksyczna, nie przewodzi prądu, jest sucha i nie wytwarza odpadów wtórnych w trakcie czyszczenia.