Energetyka

Konserwacja urządzeń – Eliminacja zagrożeń jeszcze przed ich wystąpieniem

Konserwacja urządzeń elektrycznych jest niezbędnym elementem prawidłowego utrzymania ruchu w zakładach produkcyjnych, a jednym z ważniejszych czynników utrzymania wysokiej ich sprawności jest czystość. Potrzeba ciągłej pracy urządzeń często zmusza do zaniechania okresowych czyszczeń i doprowadza do zmniejszenia niezawodności pracy. Przyśpieszone starzenie się komponentów prowadzi do awarii spowodowanych gorszym odprowadzaniem ciepła i w efekcie wiedzie do nieplanowanych przestojów. Systematyczne czyszczenia mają na celu usprawnienie działania wszelkiego rodzaju urządzeń, jak również wydłużenie żywotności wszystkich podzespołów.

Proponujemy Państwu sprawdzoną, całkowicie suchą i bezinwazyjną technologię, której zastosowanie zmniejszy poniesione koszty wymiany podzespołów w szafach sterowniczych do 70%.

Czyścimy urządzenia również pod napięciem!

Proces czyszczenia

Dzięki zastosowaniu ”Active CO2” – profesjonalnie przystosowanemu do wrażliwości urządzeń elektrycznych medium czyszczącemu – możliwe jest precyzyjne i delikatne czyszczenie urządzeń energetycznych będących pod napięciem, w pełni bezpieczny sposób niezagrażający delikatnym elementom.

Medium czyszczące podawane jest w odpowiednich ilościach za pomocą specjalistycznych dysz z zachowaniem precyzyjnie dobranego ciśnienia roboczego regulowanego poprzez moduł sterujący. Metoda jest bardzo precyzyjna, ponieważ osoba operująca pistoletem kieruje strumień ”Active CO2” w pożądane miejsce, dlatego może być stosowana na styku różnych materiałów bez ich uszkodzenia. Szczególnie należy zwrócić uwagę na fakt, iż proces ten jest wykonywany „na sucho” i właśnie ta niepodważalna zaleta zabezpiecza podzespoły przed korozją oraz umożliwia wykonywanie prac pod napięciem zapewniając wyeliminowanie zagrożeń m.in. w postaci powstawania „prądów błądzących” czy nadmiernego nagrzewania się aparatury elektrycznej.

Mieszanka dociera w niedostępne dla tradycyjnych metod miejsc i zakamarków podzespołów. Medium po dostaniu się pod zabrudzenie i zetknięciu się z ciśnieniem atmosferycznym zwiększa swoją objętość około kilkuset krotnie. W wyniku tak znacznego zwiększenia objętości następuje utrata elastyczności powłoki zanieczyszczenia i usunięcie nawet najbardziej opornych oraz groźnych dla urządzeń zanieczyszczeń, absolutnie nie ingerując przy tym w strukturę podzespołów. Mieszanka jest całkowicie sucha i zapewnia osiągnięcie najwyższych standardów bezpieczeństwa podczas całego procesu odczyszczania wszystkich wrażliwych powierzchni – nie powoduje zawilgocenia, nie wchodzi w reakcje fizyczne i chemiczne z czyszczonymi powłokami, nie ma właściwości ściernychnie generuje odpadów i zanieczyszczeń wtórnych, jest nietoksyczna, bezwonna, niepalna i aseptyczna.

Konserwacja i czyszczenie urządzeń elektrycznych

Unikalne właściwości technologii zapewniają w pełni skuteczne i bezpieczne czyszczenie podzespołów elektrycznych, m.in. szaf zasilająco-sterujących, rozdzielnic elektrycznych, falowników wraz z panelami sterowniczymi, transformatorów, dławików, izolatorów, tras kablowych, lamel chłodnic, silników, turbin, wymienników ciepła z następujących zabrudzeń:

 • rdza
 • zaśniedzenie
 • oleje i smary
 • kwasy
 • zabrudzenia organiczne
 • sadza
 • pyły ciężkie, pyły technologiczne
 • kurz

Korzyści z zastosowania technologii Rontech

Oszczędność:

 • znacząca redukcja strat energii
 • wydłużony okres między przeglądami
 • przywracanie sprawności podzespołów elektrycznych typowanych do wymiany
 • eliminacja przestojów linii technologicznych (mtbf – mean time between failure)
 • zmniejszenie poniesionych kosztów na wymianę podzespołów w szafach sterowniczych do 70%

Efektywność:

 • metoda bezdotykowa
 • duża elastyczność w realizacji zlecenia
 • konserwacja podzespołów pod napięciem
 • skuteczne czyszczenie nawet do 100 m² / dzień
 • usunięcie zabrudzeń z miejsc niedostępnych dla innych metod
 • brak potrzeby demontażu podzespołów w celu ich wyczyszczenia
 • usunięcie z podzespołów zanieczyszczeń po pożarowych – sadzy oraz bardzo silnie przewodzącego skondensowanego pyłu węglowo-grafitowego o konsystencji tłustej

Bezpieczeństwo:

 • technologia w pełni sucha – brak zawilgocenia podzespołów w trakcie czyszczenia i po jego zakończeniu
 • technologia skutecznie usuwa zabrudzenia z całej infrastruktury urządzeń
 • technologia nie generuje odpadów i zanieczyszczeń wtórnych
 • technologia umożliwia wykonywanie prac pod napięciem
 • technologia eliminuje ryzyko pożaru urządzeń elektrycznych
 • technologia nie niszczy i nie uszkadza delikatnych elementów elektronicznych i izolacji
 • technologia zapewnia prewencyjną ochronę przed powstaniem łuku elektrycznego
 • technologia przywraca niską rezystancję pracy złącz
 • technologia całkowicie bezinwazyjna, brak fizycznego kontaktu z czyszczonymi podzespołami
 • technologia spełnia rygorystyczne normy w zakresie ochrony środowiska