Laser do czyszczenia – opis technologii

Czyszczenie laserowe – nowoczesna technologia ablacji laserowej

Czyszczenie różnych powierzchni może być kłopotliwe. Wszystko zależy bowiem od stopnia zabrudzenia czyszczonego miejsca, materiału, z jakiego jest wykonane oraz przepisów w zakresie ochrony środowiska i BHP. Na rynku jest kilka metod czyszczenia, ale jedną z najbardziej zaawansowanych i dostępnych dla każdego jest laserowe czyszczenie powierzchni.

Czyszczenie laserem – na czym polega ablacja laserowa?

Ablacja laserowa to proces odparowywania, czyli usuwania materiału z powierzchni ciała stałego do stanu gazowego lub plazmy z pominięciem stanu ciekłego. Dzięki wykorzystaniu lasera do czyszczenia powierzchni można szybko i skutecznie usunąć rdzę, farbę, tłuszcz, czy innego typu zanieczyszczenia. Pozwala to m.in. na renowację oraz czyszczenie zabytków laserem, usuwanie rdzy laserem, graffiti czy innych zabrudzeń.

Laser do czyszczenia. Jak działają systemy laserowe?

W wyniku kontaktu wiązki lasera z czyszczoną powierzchnią materii dochodzi do wymiany energii. Wówczas odbywa się selektywne odparowanie różnego rodzaju nawarstwień. Ablacja laserowa działa na powierzchni obiektu i usuwa materiał przy absolutnie minimalnej ingerencji w strukturę. Poziom ablacji, na którą składa się natężenie wiązki laserowej, długość impulsu, a także długości fali, można łatwo zmieniać i regulować w zależności od materiału, jaki należy czyścić.

Przy niskim strumieniu wiązki lasera materiał jest ogrzewany przez pochłoniętą energię lasera i odparowuje lub sublimuje, natomiast przy wysokim strumieniu lasera materiał jest zwykle przekształcany w plazmę. Po odpowiednim dobraniu tzw. gęstości mocy, można w bezpieczny i precyzyjny sposób usuwać zanieczyszczenia z praktycznie każdej powierzchni, co daje możliwość m.in. czyszczenia zabytków laserem.

Inne zestawienie parametrów podczas renowacji i usługi czyszczenia laserem pozwala na uzyskanie odmiennego efektu. Można tak zaprogramować parametry wiązki laserowej, by pojedyncze impulsy częściowo zachodziły na siebie, czyli „uderzały” jeden przy drugim lub, aby pozostawały między nimi odstępy. Efektem takiego oczyszczania jest niejednorodne rozwinięcie powierzchni aktywnej w mikrostrukturze. Taka metoda czyszczenia pozwala dużo lepiej przygotować czyszczoną powierzchnię pod malowanie, spawanie czy klejenie.

Laser czyszczący – sprzęt stosowany do renowacji

Do wywołania ablacji laserowej stosuje się najczęściej lasery krótko impulsowe. Proces czyszczenia i renowacji laserem może zachodzić także przy zastosowaniu laserów do pracy ciągłej, jeśli tylko wiązka promieniowania laserowego ma odpowiednią moc.